Brugergruppen

Denne side handler om brugergruppen for Rideruten i Nordvendsyssel.

Brugergrupperepræsentanterne har ansvar for hver deres del af ruten, og sørger for at rapportere om eventuelle problemer med skiltning og væltede træer. De ved meget om ruten, og flere af dem vil gerne fortælle om den. Du kan også tilmelde dig en brugergruppe ved at kontakte den person som er ansvarlig for strækningen du gerne vil være medansvarlig for.

 

Hensigten

Hensigten med brugergruppernes indsats er, i samarbejde med statsskovvæsenet og kommunerne, at:

  • Medvirke til  at rideruten vedligeholdes. 
  • Medvirke til at rideruten bevares med et rimelig højt kvalitetsniveau.
Brugergruppens opgaver

Opgaver for brugergrupperne er at:

  • Ride strækningen igennem med passende intervaller.
  • Umiddelbart fjerne mindre hindringer.
  • Registrere ufremkommelige strækninger, væltede træer, manglende eller ikke synlige pæle og skilte, utilstrækkelig slåning af opvækst omkring pæle, etc. og rapportere om disse og andre fejl og mangler til de ansvarlig for vedligeholdelsen.
  • Fremkomme med forbedringsforslag.
Brugergruppernes værktøj
  • Brugergruppen får liste med oversigt over strækninger og brugere, samt med navne, telefonnummer og mail adresser på de kontaktpersoner i kommunerne og i statsskovdistriktet, de skal rapportere til.
  • Brugergrupperne aftaler med hinanden, hvor grænserne mellem deres strækninger er.