Brugergruppens opgaver

Opgaver for brugergrupperne er at:

  • Ride strækningen igennem med passende intervaller.
  • Umiddelbart fjerne mindre hindringer.
  • Registrere ufremkommelige strækninger, væltede træer, manglende eller ikke synlige pæle og skilte, utilstrækkelig slåning af opvækst omkring pæle, etc. og rapportere om disse og andre fejl og mangler til de ansvarlig for vedligeholdelsen.
  • Fremkomme med forbedringsforslag.