Brugergruppernes værktøj

  • Brugergruppen får liste med oversigt over strækninger og brugere, samt med navne, telefonnummer og mail adresser på de kontaktpersoner i kommunerne og i statsskovdistriktet, de skal rapportere til.
  • Brugergrupperne aftaler med hinanden, hvor grænserne mellem deres strækninger er.