Hensigten

Hensigten med brugergruppernes indsats er, i samarbejde med statsskovvæsenet og kommunerne, at:

  • Medvirke til  at rideruten vedligeholdes. 
  • Medvirke til at rideruten bevares med et rimelig højt kvalitetsniveau.