Vedligeholdelse af ruten

Hvis ruten trænger til vedligeholdelse (manglende skiltning, væltede træer, tilgroning osv.), kan følgende myndigheder kontaktes, alt efter hvilken kommune man befinder sig i, eller om man er i statsskovene:

Frederikshavn Kommune

Hanne Lauritsen, Grøn Guide

Park & Vej, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Tlf. 9845 6323

Email: hlau@frederikshavn.dk

 

Hjørring Kommune

Jens Baggesen

Vester Hedevej 251, 9800 Hjørring.

Tlf. 7233 6755

Email: jens.baggesen@hjoerring.dk

 

Naturstyrelsen, Vendsyssel

Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen

Tlf. 7254 3000

Email: vsy@nst.dk