Om projektet

Idé og mål

Den ca 200 km lange riderute igennem Hjørring og Frederikshavn Kommune skal blive en både sikker og sammenhængende riderute som giver bedre muligheder for:

• Ryttere – både fastboende og turister – at færdes i det åbne land og i klitplantagerne.
• Oplevelser i landskabet og oplysning om natur, landbrug og skovbrug, dvs. om hvordan landskabet benyttes og beskyttes.
• Overnatning for både hest og rytter.
• Indlandsturismen, de lokale aktiviteter og overnatningsmuligheder, herunder landboturisme og bondegårdsferie. For dermed at skabe en større variation i udbuddet af feriemuligheder, samt forlænge turistsæsonen.

Fra idé til rute

I 1994 samledes en gruppe bestående af repræsentanter for Landbruget, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen / Nordjyllands Statsskovdistrikt og Nordjyllands Amt for at tale om, hvordan man i samarbejde kunne formidle natur og landskab bedre på tværs af de traditionelle grænser. I denne gruppe opstod ideen til en riderute, der både skulle kunne give oplysning om og oplevelser i det mangfoldige nordjyske landskab - i skov, ved sø og å, i landbrugslandet og ved stranden.
Gruppen blev hurtigt permanent med mange intensive arbejdsmøder. Successivt blev den udvidet med repræsentanter fra Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening, med naturvejledere, turisterhvervet og de fem kommuner Hirtshals, Hjørring, Sindal, Frederikshavn og Skagen.

I oktober 1995 afholdtes på Landbogården i Hjørring en konference om ”Riderute og Indlands-turisme” med over 100 deltagere og stor bevågenhed. Her konkretiseredes mange ønsker fra rytterside, og projektet fik mange positive tilkendegivelser.
Et forprojekt blev gennemført i løbet af 1996-98, men først ved udgangen af 1998 var den sidste underskrift på Samarbejdsaftalen mellem alle de involverede parter i hus. Herefter kunne man gå i gang med de første lodsejerforhandlinger i Hirtshals kommune, og i april 2000 åbnede projektet Riderutens første delstrækning for brugerne. I løbet af 2001 kom projektet i fuld gang i alle fem kommuner.

Der har i den lange projektperiode været arbejdet intensivt på fremskaffelse af økonomi, myndighedernes medvirken og godkendelse, rutens placering og aftaler med lodsejerne. Kommunerne, Nordjyllands Amt, Friluftsrådet (tips-og lottomidler), Lokale og Anlægsfonden, Skov- og Naturstyrelsen samt Det Obelske Familiefond har støttet projektet økonomisk. Styregruppen har arbejdet med en enkelt timeansat projektkonsulent i samarbejde med kommunernes planlægningsmedarbejdere, og ellers baseret sig på frivillig arbejdskraft.

Projekt Riderute i Nordvendsyssel er et pilot- og græsrodsprojekt. Som sådant er det både komplekst og tidskrævende, idet det bygger på frivillighed og på samarbejde på tværs af traditionelle skel. Det udvikler sig langsomt over tid men sikkert i sit mål.
En del af ruten kommer til at gå igennem statsplantagerne i tilknytning til det net af ridestier, som Nordjyllands Statsskovdistrikt allerede har etableret (projektets 1. etape).

I april 2000 blev riderutens 1. delstrækning åbnet - i alt ca. 18 km i Hirtshals kommune, fra Rævskærvej i Tornby til Tolstrupvej i Uggerby Klitplantage.

I dag er flere delstrækninger indviet.