Sådan færdes du på ruten - takt og tone

Tag hensyn til naturen, lodsejerne og trafikanter.

Det forventes, at du overholder god rideskik, så andre brugere også føler sig velkomme på Rideruten i Nordvendsyssel.

Få reglerne som PDF-fil her

Ridning på grusveje og asfaltveje

Ridning på grusveje medfører ofte slid.

Især efter regn og tøbrud er vejene meget bløde og sårbare overfor hestehove.

 • Efterlad så få spor som muligt og benyt hellere den afmærkede sti frem for vejen i skoven.
 • Husk aldrig at ride i sporene på grusvej – men i enkeltkolonne enten i midten af vejen eller helst ude i vejkanten
 • Rid enkeltvis i vejkanten på smalle offentlige veje. Er der en urolig hest med så lad en rolig hest ride yderst mod trafikken. 
 • Rid aldrig i galop på asfaltveje.
Når du møder andre
 • Vær opmærksom på andre gæster i skoven eller på stranden.
 • Ikke alle er så trygge ved hesten, som du er. Hold derfor hesten an i god tid, inden du passerer i skridt eller afventer, at de andre trafikanter passerer.
 • Er der børn iblandt de passerende, så tilbyd dem at røre ved hesten. Det kan hjælpe med til en mere afslappet holdning til hesten.
 • Rid i skridt forbi marker og folde, hvor der går dyr. I modsat fald risikerer du, at dyrene bryder ud af indhegningen.
 • Ved krydsning af en vej krydser alle ryttere på én gang skulder ved skulder.
Er uheld ude
 • Sker der skade undervejs på marker, hegn, biler eller andet, så få straks fat i ejeren og efterlad din adresse.
 • Almindelig familieansvarsforsikring dækker normalt også for en ridehest.
 • Check for en sikkerheds skyld med dit forsikringsselskab om det også gælder din forsikring.
Værn om naturen
 • Forsigtig og stille ridning giver altid de største naturoplevelser. På hesteryg kan du ofte komme tættere på dyr og fugle. Men vær særlig varsom i yngletiden april-juni, hvor dyre- og fugleunger skjuler sig i buskadser, krat og højt græs.
 • Vis hensyn i jagtsæsonen ved passage af skov og jagtrevir.
 • Værn om naturen – efterlad den i samme pæne rene stand, som du selv ønsker at møde den. Tag eventuelt en plasticpose med til affald.
Færdselsloven
 • Som rytter betragtes du som trafikant på lige fod med en bilist, hvorfor du ikke må ride på gang- og cykelstier.
 • På offentlige veje skal rytterne ride i enkeltkolonne i højre side af vejen – med færdselsretningen.
 • Refleksbind og rytterlygte anvendes efter mørkets frembrud (lygtetændingstid)
 • Rytterlygten skal lyse hvidt fremad og rødt bagud.
 • Hestens fire ben skal bære reflekser, som skal kunne ses 150 m væk.
 • Reflekserne skal være mindst 5 cm brede.
Ridning i private skove og private landsbrugsarealer

I private skove og på landbrugsarealer er ridning generelt forbudt, men ejeren kan give tilladelse.

Regler for ridning på Skov- og Naturstyrelsens arealer og de fleste andre offentligt ejede arealer:  

Ridning er tilladt:

 1. på asfalterede veje, stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 meter
 2. på andre veje og stier, hvor det er tilkendegivet, at ridning er tilladt

Ridning er ikke tilladt:

 1. i klitter
 2. i indhegnede bevoksninger
 3. i rørbevoksninger
 4. nytilplantede områder samt unge bevoksninger
 5. planteskoler og arealer med landbrugsafgrøder, stub- og? brakmarker
 6. i haver og på gårdspladser
 7. på gravhøje og andre fortidsminder
 8. på afmærkede vandre- og cykelstier
 • Kun med Skov- og Naturstyrelsens / Nordjyllands statsskovs- distriktets tilladelse må konkurrenceridning og ridning der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier el.lign. finde sted. 
 • Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre.
 • Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt.
 • Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne.
Klitter og strande

I Nordjylland er stranden langs Skagerrak klitfredet.

Klitfredningen omfatter generelt strandbredden samt arealer indenfor 100 meter fra klitfoden, men kan også omfatte klitområder længere inde i landet. Inden for de klitfredede arealer er det kun tilladt at ride eller færdes med heste på lovligt anlagte veje. De steder, hvor det er lovligt at køre med bil på stranden, må man også ride. De klitfredede arealer er markeret med betonpæle præget med en krone over bogstavet ”K”.

Private skove og private landsbrugsarealer
 • I private skove og på landbrugsarealer er ridning generelt forbudt, men ejeren kan give tilladelse.
 • Generelle regler for færdsel og ophold på Skov- og Naturstyrelsens arealer i statsskovområderne
 • Hvis du bevæger dig rundt i statsskovområder uden hest – måske fordi den skal have et hvil – så gælder de generelle regler for færdsel og ophold på statsejede områder i statsskovområderne:
 • Færdsel til fods er tilladt såvel på skovens veje og stier som udenfor disse.
 • Det er dog ikke tilladt at færdes i indhegninger og nyplantninger m.v., hvor du som tidligere nævnt heller ikke må ride.

Det er tilladt:

 1. i begrænset omfang at indsamle nødder, bær, svampe m.v.
 2. at opstille telte på primitive lejrpladserDet er ikke tilladt:
 3. at henkaste eller anbringe affald eller lignende
 4. at tænde bål eller på anden måde skabe risiko for brand – f.eks.
 5. ved rygning
 6. at tage ophold inden for 50 meter fra beboede bygninger
 7. at skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige
 8. huler og reder, yngel og æg
 9. at udvise støjende adfærd

Organiserede aktiviteter – som f.eks. sportsarrangementer og kommercielle arrangementer – kræver tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands statsskovdistrikt.