Klitter og strande

I Nordjylland er stranden langs Skagerrak klitfredet.

Klitfredningen omfatter generelt strandbredden samt arealer indenfor 100 meter fra klitfoden, men kan også omfatte klitområder længere inde i landet. Inden for de klitfredede arealer er det kun tilladt at ride eller færdes med heste på lovligt anlagte veje. De steder, hvor det er lovligt at køre med bil på stranden, må man også ride. De klitfredede arealer er markeret med betonpæle præget med en krone over bogstavet ”K”.