Når du møder andre

  • Vær opmærksom på andre gæster i skoven eller på stranden.
  • Ikke alle er så trygge ved hesten, som du er. Hold derfor hesten an i god tid, inden du passerer i skridt eller afventer, at de andre trafikanter passerer.
  • Er der børn iblandt de passerende, så tilbyd dem at røre ved hesten. Det kan hjælpe med til en mere afslappet holdning til hesten.
  • Rid i skridt forbi marker og folde, hvor der går dyr. I modsat fald risikerer du, at dyrene bryder ud af indhegningen.
  • Ved krydsning af en vej krydser alle ryttere på én gang skulder ved skulder.