Private skove og private landsbrugsarealer

 • I private skove og på landbrugsarealer er ridning generelt forbudt, men ejeren kan give tilladelse.
 • Generelle regler for færdsel og ophold på Skov- og Naturstyrelsens arealer i statsskovområderne
 • Hvis du bevæger dig rundt i statsskovområder uden hest – måske fordi den skal have et hvil – så gælder de generelle regler for færdsel og ophold på statsejede områder i statsskovområderne:
 • Færdsel til fods er tilladt såvel på skovens veje og stier som udenfor disse.
 • Det er dog ikke tilladt at færdes i indhegninger og nyplantninger m.v., hvor du som tidligere nævnt heller ikke må ride.

Det er tilladt:

 1. i begrænset omfang at indsamle nødder, bær, svampe m.v.
 2. at opstille telte på primitive lejrpladserDet er ikke tilladt:
 3. at henkaste eller anbringe affald eller lignende
 4. at tænde bål eller på anden måde skabe risiko for brand – f.eks.
 5. ved rygning
 6. at tage ophold inden for 50 meter fra beboede bygninger
 7. at skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige
 8. huler og reder, yngel og æg
 9. at udvise støjende adfærd

Organiserede aktiviteter – som f.eks. sportsarrangementer og kommercielle arrangementer – kræver tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands statsskovdistrikt.