Ridning i private skove og private landsbrugsarealer

I private skove og på landbrugsarealer er ridning generelt forbudt, men ejeren kan give tilladelse.

Regler for ridning på Skov- og Naturstyrelsens arealer og de fleste andre offentligt ejede arealer:  

Ridning er tilladt:

 1. på asfalterede veje, stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 meter
 2. på andre veje og stier, hvor det er tilkendegivet, at ridning er tilladt

Ridning er ikke tilladt:

 1. i klitter
 2. i indhegnede bevoksninger
 3. i rørbevoksninger
 4. nytilplantede områder samt unge bevoksninger
 5. planteskoler og arealer med landbrugsafgrøder, stub- og? brakmarker
 6. i haver og på gårdspladser
 7. på gravhøje og andre fortidsminder
 8. på afmærkede vandre- og cykelstier
 • Kun med Skov- og Naturstyrelsens / Nordjyllands statsskovs- distriktets tilladelse må konkurrenceridning og ridning der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier el.lign. finde sted. 
 • Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre.
 • Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt.
 • Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne.