Værn om naturen

  • Forsigtig og stille ridning giver altid de største naturoplevelser. På hesteryg kan du ofte komme tættere på dyr og fugle. Men vær særlig varsom i yngletiden april-juni, hvor dyre- og fugleunger skjuler sig i buskadser, krat og højt græs.
  • Vis hensyn i jagtsæsonen ved passage af skov og jagtrevir.
  • Værn om naturen – efterlad den i samme pæne rene stand, som du selv ønsker at møde den. Tag eventuelt en plasticpose med til affald.